13-000017 0810292057Το Οικογενειακό Δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις που αφορούν στην οικογένεια με την ευρεία έννοια και ειδικότερα τη μνηστεία, το γάμο, τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο, τη συγγένεια, το διαζύγιο, τη διατροφή, τις σχέσεις γονέων και τέκνων, την υιοθεσία, τη δικαστική συμπαράσταση κλπ. και συνδέονται με την προσωπική κατάσταση του ατόμου, την προσωπικότητά του και την περιουσία του (αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου).
Ενδεικτικά:

 • Λύση του γάμου
 • Διαζύγιο
 • Σύμφωνο συμβίωσης
 • Αγωγή προσβολής πατρότητας
 • Κοινός τραπεζικός λογαριασμός και κληρονομική διαδοχή
 • Παρενθεσία
 • Υιοθεσία και έννομα αποτελέσματα
 • Αφάνεια
 • Συζυγική Περιουσία και οικονομικοί διακανονισμοί.
 • Ασφαλιστικά Μέτρα, Επιμέλεια Τέκνων.
 • Αναγνώριση γάμων και διαζυγίων που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό