Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ομόφωνα αποδοκιμάζει και καταδικάζει τις πρακτικές δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών που στο πλαίσιο της δικηγορικής τους εντολής μετέρχονται συμπεριφορές εισπρακτικών εταιρειών, προβαίνοντας σε αλλεπάλληλες αντιδεοντολογικές τηλεφωνικές οχλήσεις προς τους οφειλέτες.

Περισσότερα

ΜΠρΑθ 7140/2013 [Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο] (παρατ. Α. Χριστοπούλου)

(Περίληψη) Απορρίπτεται κατ' ουσίαν η ανακοπή κατά ταμειακών βεβαιώσεων που εκδόθηκαν μετά από εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο. Απορρίφθηκε ως κατ'ουσίαν αβάσιμος ο ισχυρισμός του ανακόπτοντος να ακυρωθούν οι επίδικες πράξεις για το λόγο ότι δεν όφειλε στους εκχωρητές εκμισθωτές το ποσό των εκχωρηθέντων μισθωμάτων.

Περισσότερα

Περίπου το 10% του πληθυσμού της χώρας τα άτομα με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες όπως ονομάζονται είναι πολίτες με δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως όλοι. Η κατηγοριοποίηση ποικίλει ανά χώρα όπως και η δυνατότητα χαρακτηρισμού κάποιου ως ΑΜΕΑ.

Περισσότερα

Aνακοίνωση εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας αναφορικά με το θέμα της αναγνώρισης πτυχίων νομικής από πανεπιστήμια του εξωτερικού και κολλέγια χωρίς πλέον την μεσολάβηση του ΔΟΑΤΑΠ.

Περισσότερα