Η Χριστίνα Χαλανούλη εξηγεί και απαντά σε ερωτήσεις για την διαμεσολάβηση, στην εκπομπή Action 24, 23.4.2014.

Περισσότερα

Λίγο πριν από το Πάσχα η Τράπεζα της Ελλάδος σε εφαρμο­γή της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4224/2013, που τιτλο­φορείται «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους - Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περι­ουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» και δημοσιεύθηκε στις 31.12.2013 στο Φύλλο της Εφημερί­δας της Κυβερνήσεως, εξέδωσε τον λεγόμενο Κώδικα Δε­οντολογίας Τραπεζών για τη διαχείριση των μη εξυπηρε­τούμενων ιδιωτικών οφειλών. Ο Κώδικας θα εφαρμοστεί το αργότερο μέχρι τις 31.12.2014.

Περισσότερα

Με τον νόμο 3898/2010 και το Προεδρικό Διάταγμα 123/2011 θεσπίστηκε στην Ελλάδα ο θεσμός της διαμεσολάβησης. Πρόσφατα και υπό την πίεση των εγχωρίων οικονομικών και πολιτικών γεγονότων, η ελληνική κυβέρνηση εξέφρασε απερίφραστα τη βούλησή της να επιταχυνθεί η εδραίωσή του.

Περισσότερα

Το 2010 ενσωματώθηκε μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας η ευρωπαϊκή οδηγία που εισήγαγε τη διαμεσολάβηση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Την ίδια χρονιά, η κυβέρνηση με πρωτοβουλία της τότε υπουργού Οικονομίας Λούκας Κατσέλη νομοθέτησε για την ανακούφιση των λεγόμενων υπερχρεωμένων νοικοκυριών ψηφίζοντας τον γνωστό και ως Νόμο Κατσέλη, ή τον 3869/2010.

Περισσότερα